Мениджмънт

Елбетица бизнес център

Мениджмънт на бизнес център Елбетица

Бутиковият характер на бизнес центъра предполага специално отношение към всеки един ползвател на сградата. Планирана е възможност за довършване на интериора на отделните обекти по проект на наемателите. С цел осигуряване на отлична работна атмосфера бизнес центърът предлага професионално управление на сградата и работа с наемателите.

Фасилити мениджмънта включва:

  • 24/7 жива охрана на сградата, входове и изходи.
  • Рецепция в работно време.
  • Профилактика, поддръжка и обслужване на сградните инсталации.
  • Поддръжка на прилежащите към сградата външни площи.
  • Ремонт, поддръжка, почистване, осветление на общите части, асансьор.
  • Профилактика на тръбопроводната мрежа.
  • Почистване на фасадите на сградата.
  • Организиране и извозване на битови отпадъци.